top of page

Flexactie Voeren - meerdere vaststellingen

Donderdag 09.03.2023 werd in Voeren een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een adres waarbij er meerdere overlastmeldingen waren. De controle ging uit van het lokaal bestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en verschillende overlastmeldingen. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg.


Het betrof een oud kantoorgebouw dat niet reglementair was omgebouwd voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ter plaatse werden 9 buitenlandse arbeiders aangetroffen die tewerkgesteld zijn in België. Een van de 8 personen werd op vraag van Dienst vreemdelingen zaken overgebracht naar het transitcentrum in Steenokkerzeel.


De Rijksdienst voor sociale zekerheid stelde een PV dimona op wegens de tewerkstelling van een illegale vreemdeling, ook doen zij verder onderzoek in dit dossier naar mogelijkse misbruik van onder aannemingen in het buitenland. Voor de dienst wonen in Vlaanderen zijn er 2 PV's in verband met het ongeschikt en onbewoonbaar verklaren van de locatie. Voor de verbouwingswerken die werden gedaan zonder vergunning stelt dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Voeren ook een PV op.


De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.


Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (ruimtelijke ordening), ook uit RSZ, Wonen Vlaanderen, Dienst Vreemdelingen Zaken en ARIEC Limburg. Ploegen van de lokale politie Voeren begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Comments


Meer recente berichten:

bottom of page