top of page

Het Arrondissementeel Informatie- en Expertisecentrum Limburg – kortweg ARIEC Limburg – werd opgericht in juni 2017 en is één van de drie Belgische proeftuin-ARIEC’s.

 

Onze opdracht? Gemeenten en hun burgemeesters ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit op hun grondgebied. Dit doen we in eerste instantie door hen te sensibiliseren omtrent de aanwezigheid van specifieke criminele fenomenen, door hen te wijzen op de indicatoren die deze criminaliteit zichtbaar maken en door het instrumentarium aan te reiken dat lokale overheden ter beschikking staat om deze fenomenen aan te pakken.

Lees verder:

Fenomenen

Hoe jij kan helpen

bottom of page