top of page

ARIEC Limburg beschikt over een uitgebreide waaier aan middelen en informatiebronnen om lokale besturen te ondersteunen bij hun aanpak van georganiseerde vormen van criminaliteit.

 

Denk bijvoorbeeld aan documentatie in de vorm van voorbeeldbesluiten, modelreglementen of draaiboeken rond diverse fenomenen. Ook de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot bestuurlijke handhaving wordt van nabij gevolgd. We ondersteunen en verspreiden verder methodieken en ‘best practices’, zoals bijvoorbeeld die rond de flexcontroles waarbij multidisciplinaire teams op het terrein bestuurlijke controles uitvoeren. Tenslotte voorzien we ook in beeldvorming en monitoring rond bovenlokale vormen van criminaliteit.

SharePoint

Via een beveiligde SharePoint-site stellen we onze informatie ook rechtstreeks ter beschikking aan onze partners. Wil je graag toegang krijgen? Vul dan eerst dit formulier in.

Beschik je al over een login? Klik dan via onderstaande knop door naar onze SharePoint:

 

Nieuwsbrief

Op regelmatige basis informeren we ons netwerk ook over allerlei nieuwtjes, voorbije flexacties... via een nieuwsbrief. Wil je je hier op inschrijven? Stuur dan een mail naar ariec@limburg.be met de duidelijke vermelding dat je onze nieuwsbrief wil ontvangen.

sharepoint logo.png
bottom of page