top of page

Flexactie in Alken op 15 september

Op vrijdag 15 september 2023 werd in Alken een gecoördineerde controleactie (een zogenaamde flexactie) uitgevoerd op een vijftal bedrijven, gericht op zowel de arbeidsomstandigheden alsook de kwaliteit van huisvesting van buitenlandse arbeiders. De controle ging uit van het gemeentebestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.
De gemeente Alken voerde vrijdag controles uit op een vijftal bedrijven, waaronder een handcarwash, bouwbedrijf en landbouwbedrijven. De controles kwamen er na verschillende signalen die tot bij de gemeente zijn gekomen.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen”, legt burgemeester Marc Penxten uit. “Dergelijke ondernemingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en arbeidsvoorwaarden. We kijken na of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden. ”


Resultaten

Naar aanleiding van de controle werd een illegale vreemdeling betrapt die aan het werken was. Hij werd opgepakt voor repatriëring en krijgt een inreisverbod van 2 jaar. Er zal ook een PV voor zwartwerk worden opgesteld.

Voor de arbeidsomstandigheden in de carwash volgt een schriftelijke waarschuwing (geen refter of toilet aanwezig, geen beschermingsmiddelen, chemische agentia zonder etikettering, open stopcontacten, …). Ook de brandweer stelde een aantal gebreken vast.

Bij een fruitbedrijf konden drie werknemers geen geldige identiteits- of arbeidsdocumenten voorleggen.


“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen, is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente”, aldus burgemeester Penxten.

De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.


Het interdisciplinaire controleteam bestond naast gemeentelijke diensten uit de Dienst Vreemdelingenzaken, de brandweer zone Zuidwest Limburg, het FAVV, en Toezicht Welzijn op het Werk. Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle.

Comments


Meer recente berichten:

bottom of page