top of page

Studiedag 'Bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit'


Op 4 mei vond de studiedag 'Bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit' plaats. In totaal waren er 140 mensen afgezakt naar de C-MINE te Genk. Onder de gasten waren niet alleen mensen vanuit het bestuur aanwezig, maar ook politie, parket, inspectiediensten en justitie.


Met sprekers zoals Vincent Van Quickenborne, Annelies Verlinden, Letizia Paoli, Pieter Tops, Wim Dries, Bruno Coppin, Mark Crispel, Eric Van den Broele en Luc Vanlouwe was het een zeer leerzame dag.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne sprak over de nood aan een wettelijk kader dat lokale mandatarissen kan helpen bij het web aan informatie dat er rond hen hangt. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden sprak over het wetsontwerp Bestuurlijke Handhaving, of beter gekend als het DIOB.


Wij blikken alvast terug op een geslaagde infodag en de positieve samenwerking met VVSG en Stad Genk.


In bijlage de PowerPoint presentatie van professor Letizia Paoli Georganiseerde criminaliteit: Types en evolutie.


Paoli_presentatie Genk_ 05 2023_SENT
.pptx
Download PPTX • 15.21MB

Comments


Meer recente berichten:

bottom of page