top of page

Infographic "Registratie in toeristische logies"


In het kader van overlast of georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, kan het interessant zijn om te weten wie er in welk toeristisch logies verblijft. Bovendien is het ook vanuit veiligheidsoverwegingen belangrijk, voornamelijk voor de politie en de veiligheidsdiensten. Daarom heeft de wetgever, naast het Decreet Toeristische Logies, voorzien dat een logiesverstrekker (of zijn aangestelde) elke reiziger moet registreren. Dit gebeurde bij de Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen. Deze wet bepaalt niet alleen welke gegevens geregistreerd moeten worden, maar ook hoe dit dient te gebeuren. Vervolgens kan de politie de geregistreerde gegevens opvragen bij de logiesverstrekker zodat zij kunnen controleren of de gegevens correct zijn. Zowel in het geval dat er geen register aanwezig is of de gegevens zijn onjuist, als in het geval dat de logiesverstrekker de gegevens weigert over te maken aan de politie, werden er strafsancties voorzien.


Meer informatie is terug te vinden in de infographic “de registratie in toeristische verblijfsaccommodaties”. Deze is ook beschikbaar op onze SharePoint.Comments


Meer recente berichten:

bottom of page