top of page

Illegale e-sigaretten en 20-tal potten shisha in beslag genomen in Lommel


Op 22 oktober voerde Lommel en de PZ, samen met het ARIEC Limburg, een flexactie uit op enkele horecazaken in de stad.


“We hadden bijzondere aandacht voor voedselveiligheid en brandveiligheid, een belangrijk punt bij panden waar klanten ter plaatse drank en/of maaltijden kunnen nuttigen”, legt burgemeester Bob Nijs (CD&V) uit. “Ook de reglementering rond de rookwetgeving werd gecontroleerd. We verwachten ook dat de registratie van de btw en de inschrijving van werknemers correct verloopt.”


Voedselinspectie

Er werden in totaal drie horecapanden gecontroleerd en hierbij stelde de sociale inspectie in totaal drie processen-verbaal op wegens zwartwerk. Eén proces-verbaal werd opgesteld voor een arbeider wiens flexi-job niet tijdig aangemeld werd.


De voedselinspectie stelde één proces-verbaal op voor het ontbreken van de toelating om voedingsmiddelen te verkopen. Ook werd er in een ander pand een waarschuwing gegeven rond hygiëne. De FOD Volksgezondheid stelde drie processen-verbaal op voor een rookkamer die te groot was, illegale e-sigaretten en een aanzienlijke hoeveelheid illegale tabak. De e-sigaretten en de tabak werden in beslag genomen.


De diensten van de Douane namen een twintigtal potten shisha in beslag. De brandweer ten slotte controleerde de panden op de brandveiligheid en stelde tekortkomingen vast rond de verplichte aanwezigheid van de CO-meters, keuring van de brandblussers en het uitblijven van de verplichte signalisatie. Verder werd er nog een inbreuk vastgesteld op de camerawetgeving.Comentarios


Meer recente berichten:

bottom of page