top of page

Border region cooperation meeting


Op 17 en 18 juni 2024 vond in Wiesbaden, Duitsland een bijeenkomst plaats. Dit was een unieke gelegenheid voor experts om dieper in te gaan in het thema van verborgen ruimtes in voertuigen. Het hoofddoel van deze bijeenkomst was om expertise uit te wisselen en het versterken van de samenwerking tussen professionals op dit gespecialiseerd gebied.


Doel bijeenkomst

Het nastreven om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de nieuwste technieken en best practices met betrekking tot de materie verborgen ruimtes in voertuigen, en om deze kennis te integreren in onze gezamenlijke inspanningen binnen het ENAA-netwerk en het project "SIOK" van BKA.Experts

Uit elke lidstaat werden twee experts uitgenodigd die hun waardevolle inzichten en ervaringen konden delen. België werd vertegenwoordigd door het ARIEC Limburg en DJSOC drugs. De bijdragen van deze experts kwamen afkomstig uit verschillende invalshoeken, waaronder:

  • Politieperspectief: Inzichten vanuit de wetshandhaving over de uitdagingen en technieken bij het detecteren van het verborgen ruimtes in voertuigen.

  • Administratieve benadering: Ervaring en strategieën vanuit administratieve instanties die betrokken zijn bij voertuigregistratie en -beheer.

  • Regelgevende instanties: In Duitsland bijvoorbeeld: vertegenwoordigers van TÜV (Technischer Überwachungsverein) en soortgelijke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de technische keuring en goedkeuring van voertuigen.

  • Justitieel perspectief: Inzichten vanuit het juridische professionals over de wetgeving en juridische kaders rondom het verbergen en opsporen van voertuigen.


Tijdens de bijeenkomst werden diverse sessies georganiseerd, waaronder:

  • Presentaties van deskundigen: Uiteenlopende presentaties waarin de nieuwe technieken, uitdagingen en nieuwe regelgeving werden besproken. Naast de presentatie verborgen ruimtes in voertuigen, gaf ARIEC Limburg ook uitleg over gecoördineerde flexacties rond de exploitatie van garages zonder vergunning en de nieuwe wet DIOB (Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen).

  • Praktijkgerichte workshops: Hands-on trainingen waarbij in kleine groepen praktijkervaring werd gedeeld.

  • Netwerkmogelijkheden: Tijd en ruimte voor het opbouwen van waardevolle contacten en het versterken van de samenwerking tussen de verschillende deelnemende landen en instanties.


Door het organiseren van deze bijeenkomst hopen alle betrokken diensten een significant verschil te maken in de samenwerking en effectiviteit van alle inspanningen rond het onderwerp verbergen van voertuigen.Comments


Meer recente berichten:

bottom of page