top of page

Flexactie in Hamont-Achel

Op donderdag 30 mei 2024 werd in de stad Hamont-Achel en in samenwerking met de lokale politie HANO een gecoördineerde actie (zogenaamde flexactie) uitgevoerd op een aantal adressen. Daarbij werd nadrukkelijk gecontroleerd op de bewoning en veiligheid van arbeidsmigranten. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg.


Het lokaal bestuur van Hamont-Achel wil dat zijn burgers in fatsoenlijke omstandigheden kunnen wonen. Ook woonexploitaties voor arbeidsmigranten moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en brandveiligheid. Maar ook inzake de woonkwaliteit zijn de verschillende adressen nader bekeken met de bevoegde instanties.


Resultaten

De controle bestond uit een drietal adressen waarbij de panden illegaal onderverdeeld werden in zeer veel kamers. Het eerste gecontroleerde (bedrijfs)pand was onderverdeeld in 24 kamers waarbij er voor de bewoners tussen de 300 en 500 euro per maand van hun loon afgehouden werd. Hier zal door de politie een proces-verbaal inzake huisjesmelkerij opgesteld worden. Door de wooninspectie zal er een herstelvordering opgemaakt worden met betrekking tot herbestemming of sloop. Dit omdat er meerdere gebreken inzake het kamerwonen vastgesteld werden. Tevens was er een groot CO-gevaar, werden blustoestellen aangetroffen die niet gekeurd waren,.. De burgemeester zal hier kortelings een besluit uitvaardigen tot sluiting van het pand.

Bij de andere gecontroleerde panden werden kleinere inbreuken vastgesteld door de wooninspectie. De politie zal hier navolgend onderzoek verrichten.

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe. Het is een meerwaarde dat de gemeente dergelijke controles nu op bovenlokaal niveau kan organiseren. Als lokaal bestuur alleen is dit moeilijker.Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten, ook uit de Wooninspectie en de brandweer. Ploegen van de lokale politie Hano begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Comments


Meer recente berichten:

bottom of page