top of page

Netwerkevenement bestuurlijke aanpak & ontvangst minister Demir


Netwerkevenement bestuurlijke aanpak & ontvangst minister Demir Op maandag 27 juni organiseerden wij een netwerkbijeenkomst rond de bestuurlijke aanpak in Limburg. Op het programma stond niet alleen een toelichting van de burgemeesters van Alken en Kinrooi rond hun ervaringen met het criminaliteitsplatform van Graydon (zie verder). Ook Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, kwam haar visie rond bestuurlijke handhaving uit de doeken doen.

Daarin bevestigde ze de pioniersrol die ARIEC Limburg opneemt in onze provincie en wees ze op de - intussen bewezen - meerwaarde van de tool van Graydon. Ook gaf ze aan dat het in een volgende fase de bedoeling is om alle 42 Limburgse steden en gemeenten en ook de rest van Vlaanderen aan de slag te laten gaan met het criminaliteitsplatform. Met een 65-tal inschrijvingen mogen we gerust spreken van een mooie opkomst. De reacties achteraf waren alleszins bijzonder positief. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor hun interesse en kijken er naar uit om samen met de lokale besturen en onze andere partners nog heel wat stappen vooruit te zetten op vlak van bestuurlijke handhaving.


Voor het netwerkevent hebben we ook met enkele verschillende Single Point of Contact's ( SPOC's) informeel samengezeten om zowel problematieken, ervaringen, drempels als good practices te delen. Dit initiatief werd als positief ervaren en zal in de toekomst zeker opnieuw plaatsvinden.

Pilootproject criminaliteitsplatform Graydon: eerste praktijkervaringen


Comments


Meer recente berichten:

bottom of page