top of page

Flexactie Kortessem nachtwinkelOp donderdag 30 mei 2024 werd in Kortessem een gecoördineerde controleactie ( een zogenaamde flexactie) uitgevoerd op een nachtwinkel.  De controle ging uit van het gemeentebestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.  


De gemeente Kortessem voerde op donderdagavond 30 mei 2024 een controle uit op een nachtwinkel. Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake de wettelijke sluitingsuren, maar moeten ook voldoen aan de voorwaarden van FOD Volksgezondheid. Er wordt nagekeken of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden. 

Het is belangrijk dat de nachtwinkels in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. 


De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen. 

Het is een meerwaarde dat dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderd worden. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente. 


Resultaten

Tijdens de actie werd er door FOD Volksgezondheid 29 niet conforme wegwerp e-sigaretten in beslag genomen. FAVV stelde ook een waarschuwing op voor enkele vervallen voedingswaren.  


Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten, ook uit inspecteurs van RVA, TSW, FAVV, FOD Volksgezondheid en douane en accijnzen. Ploegen van de lokale politie kanton Borgloon begeleidden de actie.
Comments


Meer recente berichten:

bottom of page