top of page

Flexactie carwashes Borgloon en Alken


Tijdens de gecoördineerde flexactie van zaterdag 26 juni op drie carwashes in Alken en Borgloon zijn verschillende vaststellingen gebeurd.


De controle kwam er na signalen over illegale tewerkstelling. De sector is ook gekend voor inbreuken zoals mensenhandel, arbeidsuitbuiting en dergelijke, vandaar dat er op frequentere basis controles plaats vinden bij (hand)carwashes.


Het team bestond uit de sociale inspectiediensten zoals; arbeidsinspectie (Toezicht op Sociale Wetten), de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). Verder was ook nog Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van FOD Binnenlandse Zaken aanwezig. Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle.


Er werden vaststellingen gedaan van tewerkstelling van illegaal verblijvende werknemers, zwartwerk en inbreuken op de deeltijdse tewerkstelling. De werknemers hun verblijfplaatsen waren beklagenswaardig en bieden weinig tot geen comfort en hygiënische voorzieningen. Op alle drie de adressen kon de politie inbreuken vaststelling inzake de coronamaatregelen.


Het ging in totaal om drie illegaal verblijvende werknemers, zij werden bestuurlijk aangehouden en overgebracht naar de cel. Dienst vreemdelingenzaken volgt de drie personen en hun dossiers verder op.

Comentarios


Meer recente berichten:

bottom of page